Ders, öğrencilerin tasarım için eskiz yapmayı öğrenmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler düşünceleri görsellere çevirerek kavramsal konuları ifade edebilmeyi öğrenirler. 

The aim of the course is to introduce typefaces, typography and its history, letters, text, grid systems, so with this information students will be able to produce designs such as posters, new typefaces and book covers using many different typographic elements. This course is about exploring the relationship between the basic forms of letters and words, applying forms into typographic designs.

Dersin amacı; yazı karakterlerini tanıma, tipografi ve tipografi tarihini öğrenme, yazı, grid sistemi aracılığıyla; poster, yeni font yaratma ve kitap kapağı tasarlama gibi tasarım ürünlerini oluşturmaya yöneliktir. Bu ders ile, temel yazı ve kelimelerin, içerikle birlikte tasarımda tipografik şekilde yorumlanması sağlanmaktadır.