İç mekan detaylarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi,yapısal çözümler,fizibilite ve kullanılan malzemeler üzerine yoğunlaşmıştır.Ahşap kapı ve pencere çerçeveleri,zemin kaplama,tavan ve iç/dış cephe kaplamaları ve bölme sistemleri için ilkelerin detaylandırılması ve uygulanmasının açıklanması.Kaplama malzemeleri,pencere işlemleri,aydınlatma armatürleri ve mobilyalar gibi içkaplama sistemlerinin detaylandırılması.İç mekan tasarımı problemlerine ve çözümlerine uygulanan iç mekanlardaki elektrik projesi ve aydınlatma sistemleri üzerine çalışmalar.

Bu ders iç mimarlık öğrencilerine stil ve modanın temel özellikleri ile bu stilleri etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyal faktörleri kavrayabilmek ve günümüz eğilimlerini analiz edebilme becerilerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Ders, yirminci yüzyıla damgasını vuran akımları iç mimaride yaratıcı ve yenilikçi tasarım yönleriyle incelemektedir. Bu bağlamda incelenecek akımlar arasında Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, Kübizm, De Stijl, modernizm, Bauhaus, Pop Art, Post-modernizm, Dekonstrüktivizm ve Futurizm bulunmaktadır.

Bu ders, geometrik yapılandırmaların geometrik özelliklerini yansıtan Grafik Tasarım Sorunları hakkında, gerçek dünyada uygulanan çözümleri öğretmektedir. Öğrenci şekiller, formlar, ızgaralar, büküm, katlama ve kağıt modeli ile 2 boyutludan 3 boyutluya geçiş kapsamında çalışmaktadır.

İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı ve fotometrik büyüklükler, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, doğal aydınlatma sistemi tasarımı, yapma aydınlatma sistemi tasarımı, bütünleşik aydınlatma tasarımı. Ses, insan sağlığı ve ses ilişkisi, işitsel konfor, ses kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden sistem olarak tasarlanması, salonların akustik tasarımı.  Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması 

u ders kapsamında, öğrencilere farklı ölçeklerde taslak hazırlama ve teknik çizim standartlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, farklı mimari projeler üzerinde çalışacak olan mimarlık öğrencileri,  plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesi konusunda çalışacaklardır. Vaziyet planı çizimleri (1/1000-1/500, vb)- 1/200 ve 1/100 ölçeğinde tasarım fikirlerini şematik olarak ifade edebilme - 1/100 ve 1/50 ölçeğinde kat planları- kesit- görüş, 1/20-1/10-1/5 ölçeklerinde detay çizimleri bu dersin çalışmaları arasındadır. Öğrencinin çizdiği projeyi kavraması ve anlamlandırması doğrultusunda, çalışılan projelerin maketlerinin yapılması da bu dersin kapsamı içerisindedir. İç Mimarlık öğrencileri haftalık sınıf çalışmaları ve ev ödevleri ile farklı projeler üzerinde çalışma fırsatı bulacak, ders süresince konu ile ilgili ders anlatımları düzenli olarak yapılacaktır.

Ergonomi dersi iç mimarlık öğrencilerine yöneliktir. Bu ders, insan faktörlerinin analiz edilmesini, iç mekanların tamamlayıcıları (tefriş elemanları) ve günlük hayatta sürekli kullandığımız ürünlerle insan vücudu arasındaki uyumu sağlayacak standartlar yaratmayı amaçlar. 

Dersin amacı öğrencilerin görsel ve grafiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu da farklı ölçeklerde taslak hazırlama tekniklerini, mimari plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesini içerir. Bu derste edinilen bilgiler öğrencilere 1/500 vaziyet planı ve kesit çizimleri, 1/200 ve 1/100 ölçeğinde şematik tasarım çizimleri ve 1/50 ve 1/20 ölçeğinde uygulama çizimlerine ilaveten kapı, pencere ve merdiven detayı çizimleri yapabilmede yardımcı olur. Karmaşık formların maketlerinin yapılması da dersin gerekliliklerindendir. Bu ders ile hedeflenenler; üç boyutlu objeler için görünüş oluşturma becerisi, mimari projeleri grafiksel olarak analatabilme yetisi, farklı ölçekleri ve çizim tekniklerini anlama becerisi, farklı çizim malzemeleri (kalem, mürekkep, rapido) ile farklı çizim teknikleri geliştirme becerisi ve mimari sunumlar için farklı sunum teknikleri geliştime becerisini mimarlık öğrencilerine aktarmaktır. 

Ders, öklid geometrisi, şekil ve biçim üretme, düzenleme ve çatışmalar, gestalt algı ilkeleri, görsel ifade ve biçimsel dönüştürmeler gibi temel tasarım kavramları, ilke ve  ögeleri ile yaratıcılığı, el-göz koordinasyonunu ve sanatsal algıyı güdülemeyi  amaçlamaktadır.