Onkoloji Hemşireliği

Isı fizyolojik özellikleri, sıcak-paket-parafin-kızılötesi-ultraviyole, akışkan tedavisi, yüzey sıcaklığı, ajanlar-ultrason-kısa dalga diaterermi-MWD ve uzun dalga diatermi, soğuk uygulama, elektroterapinin tanımı-elektrofizyolojik temelleri, doğru akım -İtontoforez galvanik akımı-Fonoforez-düşük frekanslı akımlar, Orta frekans akımları, diyadinamik akımlar, vakum terapisi, elektrik stimülasyonu, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı. Hasta kabulü, Hasta Hastalığı öyküsü, Postür analizi, Antrofometrik ölçümler, boy uzunluğu ve kalça dokusu ölçümleri, ekstremite testlerinin kısaluğu, esneklik değerlendirmesi, hareket aralığı değerlendirmesi, goniometrik ölçümler, kas ölçümünün gücü (dinamometre, gerilimölçer, 1 max) tekrarlama, bilgisayarlı ölçümler, manuel kas testleri). Bu dersin sonunda öğrenciler farklı tedavi türünü ve edavi araçlarını öğrendikten ve uyguladıktan sonra öğrenciler her tedavi maddesini farklı hastalık türü veya hasta için kullanabileceklerdir.

Kemik dokusu ve kemik hücrelerinin gelişimi, beslenmesi, kemiğin fizyolojik özellikleri ve kanunları, kemik dokusunda gerginlik, kemik patolojik koşullarının işlevsel adaptasyonu, kemik hastalıkları, kıkırdağın mekanik özellikleri, patolojik kinematik, patomekanik ve patokinematik, kollajen dokusunun mekanik ve patomekaniği, Eklemlerin sınıflandırılması, sinoviyal eklemler, eklemin kohezyonu, düzlem eklemleri ile hareket, kayma ve salınım hareketi, kaldıraç, denge, yönlendirme düzlemi ve koordinatlar. Yürüme Döngüsü ve patomekaniği, Columna vertebralis mekanik ve patomekaniği, Skolyoz, mekanik ve Pelvis-Kalça-Diz-Ayak-Ayak bileği-omuz-kol kompleksinin patomekaniği, dirsek, bilek ve el mekanik ve patomekanik. Tüm bu başlıkların öğretilmesinin ardında dersin sonunda öğrenci her biyomekanik özelliği hastasının tedavisi içerisinde uygulayacaktır. Bu dersin temel amacı öğrenciye uygun ve doğru hareketin komponentlerini ve özelliklerini öğretip bu öğretilenlerin doğru şekilde uygulamaya yerleştirebilmesidir.

cinsel sağlığın değerlendirilmesi

Fizik muayene yöntemleri ve fonksiyonel sağlık örüntüleri

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem anne, fetüs ve yenidoğan gereksinimleri

this course is designed to provide an overview of research design, methods, and ethics for undergraduate students in the health sciences. the overarching aims for the course are to provide students with an overwiewof the types of research projects and understanding of key ethical, culturel and political issues related to the conduct of research.

Yukarıda yer alan dersin sağlık bilimleri yüksek okulu altında adıma açılmasını rica ediyorum. Saygıyla