Bu ders temelde, 19.yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan aralıktaki mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır.  Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. 

Bu ders temelde, İslam ve özellikle, Emeviler döneminden erken cumhuriyet dönemine, Türk uygarlıklarının mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır.  Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. 

The aim of this course is for the students to advance their ability of using Adobe Illustrator program effectively and create logos, draw illustrations, develop typography that successfully reproduce on paper or the web. The Illustrator program is a vector graphics editor. Student will learn how to work with vectors, layers, live trace and use the drawing tools to create infographics, illustrations, brochures, web pages etc. It is imperative they understand that using design programs such as Illustrator is only a tool like pen or brush. In this course students will learn that creatively, innovatively and effectively using of these tools is only possible of understanding and applying graphic design principles. 

Students in Graphic design are required to complete a major graduating project, this course will prepare them to find their area of interest and develop their theoretical premise, the problem / issue, the program and the parameters of their project. Students must complete a draft of the Graduate project proposal by the end of these semester. The proposal should state and define the area of their inquiry, the project’s rationale, objectives, and methods to be followed during the project. In this course, they will learn how to write academically without plagiarism while they will get to know different styles of writings and research. This course will be the base of their graduation project and the graphic design solution.

Yapı elemanları ve bileşenlerinin analizini yaparak sistem ilkeleri ile anlaması. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapım süreçlerine yönelik bilgi edinmesi. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapı sistemi içinde bütünleşik tasarımına yönelik tasarımı için temel oluşturması.

Bu derste öğretilmesi amaçlanan, geometri yöntemlerinden eğik projeksiyonlarla, izometri, perspektif, öğrenci mesleki beceri, tasarım fikirleri ve kavramları hakkında grafik sunum uygulaması üzerinden bilgi vermektir.

This course aims to build confidence in the drawing ability of students through the introduction of various rendering and presentation techniques. The skills gained in this course are expected to help students clearly express their ideas and concept in design project. Within this scope, the students shall be introduced with various media such as pencils, felt-tip pens, water colors, etc. and will be encouraged to exercise with different techniques of shading, stippling, and cross-hatching, provide value, tone and contrast, as well as shade and shadow to enhance the geometric form of an object and overall sense or impression of a project. Students shall be guided on issues such as effectively placing the representation of trees (and other vegetation), people and vehicles, and understanding the importence of composition within a drawing and the consistency and continuity of compozition within a set of drawings.

Bu ders hacim, oran - orantı, ışık, gölge üzerinde durularak, doğal ve insan yapımı nesnelerin iç veya dış mekanda çizim yolu ile serbest el çizim becerisi ve görsel düşünme algısını geliştirmeyi; yapıları sayesinde nesnelerin doğasını anlayarak desen ve dokuların artistik ve figüratif ifadesini içerir. Ders göz-beyin-el arasındaki ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesi üzerinde durarak, farklı boyutlardaki objeler ve geometrik formların yapısal özelliklerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrencilere çizgi çizme, kompozisyon ve perspektif gibi temel çizim ilkelerini nasıl kullanacağı gösterilir. Grafik tasarım öğrencilerine verilen bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler de tanıtılır ve kurşun kalem kullanarak serbest elle çizim tekniklerinin gelişmesi amaçlanır.

The course is to provide a basic chronological knowledge of the architecture and interior design of Romanesque, Renaissance and Baroque Architecture to develop a sound understanding of the individual architectural styles/designs.

This course aims to improve the students' knowledge about the basic principles of drawing such as line, volume, composition and perspective. They also improve their freehand drawing techniques. The students have the opportunity to work experimentally with a variety of artistic materials and presentation techniques. Geometric figures, still-life studies of human anatomy and the basic drawing techniques are also presented.