Fizik 2 (Türkçe)

Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilerine felsefeyi tanıtmaktır. Derste felsefenin temel alanları (Varlık, Bilgi, Bilim, Sanat, Ahlak, Sanat Felsefesi) tanıtılacak, bu alandaki önemli düşünürlerin görüşleri aktarılacaktır.

History of Civilization

The aim of this course is to provide an introduction to the wide range of topics covered by the science of psychology. By the end of the course, students should be familiar with the major theories and the methods of research used to study behaviour. These include the biological basis of psychological functions, sensation, perception and different states of consciousness.


Öğrencilerin Atatürk İnkılabının oluş nedenlerini gelişmesini ve dayandığı ilkeleri anlayabilmelerini sağlamaktır. Türk Gencine eğitiminin her aşamasında, onurlu bir üyesi olduğu Türk Ulusunun hangi tarihsel olayları geçirdikten sonra bugünlere eriştiğini kavratmaktır. Bu devletin yurttaşı olan ve yükseköğrenim gören herkese, geleceği hakkında belli düşünceler edinmesinin, yakın geçmişini her bakımdan çok iyi bilinmesinin gerekliliğini öğretmektir.