Nutrition and Dietetics

Dersin genel içeriği, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimin işletmeler ve işletme bilimi üzerindeki etkileri gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilere öncelikle makro ve mikro düzeyde ekonomi formasyonu kazandırılırken, toplumu ve bireyi tanımaya yönelik davranış bilimlerini öğrenme olanağı da sunulmaktadır.

Ders Notları

Syllabus

Lab. Föyü

Sağlık kurum ve kuruluşlarının, ağırlıklı olarak hastanelerin tüm tıbbi ve idari ünitelerinin, işletme fonksiyonlarının ve uygulamalarının bir dönem boyunca pratik bilgi ve beceri kazanmak amacı ile izlemek. Staj yapılan kurumları kapsayan bir rapo r hazırlamak. 

Beslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimideğişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler.

Demografi kavramına genel bakış, veri kaynakları, yöntemler Türkiye’de ve dünyadaki nüfus ve nüfus politikaları üzerine değerlendirmeler, nüfus üzerinde etkili olan faktörler ve ölçütler, nüfus artışı ile birlikte oluşan problemler, nüfus artış hızı, doğum, ölüm oranları, aile planlaması ile ilişkili bilgiler ve değerlendirmeler. Aile planlamasının kadın ve aile sağlığı açısından önemi. Türkiye’de doğurganlık oranları ve bunları etkileyen faktörler ve bunlar üzerine değerlendirmeler.

 

Besin kalitesinin objektif ve sübjektif yöntemlerle değerlendirilmesini öğretmek, temel besin gruplarının (süt, et, tahıl, yumurta, sebze-meyveler) yapısal özelliklerini öğretmek, fonksiyonel besinler ve biyo-aktif besin bileşenlerinin sağlık üzerindeki etkilerinin güncel yayınlarla tartışmak

Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, Başta kas-iskelet sistemi ve nöroanatomi olmak üzere bütün vücut sistemlerinin teorik olarak öğretilmesi ve laboratuarda klinik çalışmalara zemin hazırlayacak pratik eğitimin verilmesi. 

Ders bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılmasıyla başlamakta ve kültür, birey ve sosyal etkileşim üzerine odaklanılmaktadır. Derste günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonu, sağlıklı yaşam ve sağlık üzerindeki etkileri incelenecek. Toplum sagliginin bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri incelenecek. Ders ayrica toplum sağlığı, nüfusun yapısı ve sağlık, hastalık, sağlık ve toplum ilişkisi, Türkiye’de sağlık sistemi, sağlık ölçütleri, epidemiyoloji, çevre sağlığı, aşılama, ana sağlığı ve aile planlaması hakkinda egitim verilecektir.