Patoloji 

Dersin amacı, Tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Hücre-kan-kas-dolaşım -solunum fizyolojisi, homeostasis, Hücre ve yapısı, Hücre potansiyelleri, Hücre membranı yapısı ve membranlardan madde geçişi, vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, membran potansiyeli, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve iletilmesi, uyarılabilen dokular, İskelet kası fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Koroner ve periferik dolaşım, sinaptik ileti mekanizması, kas kasılma mekanizması, Periferik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Kafa çiftleri konuları detaylı incelenecektir. Öğrencilerin hücre yapısı gibi bazı konularda pratik uygulamalarla ilgi ve bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenir. Bilginin pratikle birleştiği noktada öğrencinin konuyu kavraması artacaktır. 

Farklı konseptelerde eklem mobilizasyonu teknikleri üzerinde durulacaktır. 

FİZYOLOJİ DERSİ BAHAR DÖNEMİ

Bu derste öğrencinin merkezi ve periferik sinir sistemine ait yapılar ve bu yapılarla ilişkili afferent-efferent yollar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında Medulla oblangata  ve Pons’un iç yapısı ve afferent yolları, Mesencephalonun iç yapısı ve yolları, Merkez ve periferik sinir sistemleri hakkında(nöron, nöroglia) genel bilgi , Medulla spinalis in iç yapısı ve yolları hakkında genel bilgi, Cerebellum un iç yapısı, Telencephalon, Brodman alanları Cortex cerebralis, BOS dolaşımı, Medulla spinalisin afferent  ve efferent yolları, Diencephalon ve yolları, Koku beyni, koku yolları, limbik sistem Nuclei basales, ekstra piramidal sistem detaylıca incelenecektir. Nörolojik problemli hastalarda patolojinin kavranmasında temel teşkil edecek bir derstir.

Bu dersin amacı, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğun tüm parametrelerinin incelenmesi ve değerlendirme protokolllerinin öğrenilmesi değişik çevresel şartlar altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirmeyle egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında egzersiz, fiziksel aktivite, rekreasyonel aktivite ve sedanter yaşam arasındaki farkların kavranması, kassal kuvvet ve endurans, kassal esneklik, kardiovasküler endurans, vücut kompozisyonu gibi parametrelerinin değerlendirilmesinde kullanılan farklı test protokollerinin incelenmesi, çocuk ve erişkinlerde test protokolleri arasındaki farkın kavranması, sağlıklı bireylerin sağlıklılık halinin devamlılığında izlenecek yolun öğretilmesi yer alır. Günlük fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasını teşvik edici eğitim programlarının oluştulmasında güncel literatür araştırmalarıyla desteklenmesi dersin hedefleri arasındadır.

FTR Temel ilke uygulamalarının rehabilitasyon merkezinde süpervizyon altında hastalara uygulanmasıdır. Öğrenci (FKLS) ile FTR uygulaması hakkında tecrübe kazanır, mesleğinin inceliklerini öğrenir. 

Epidemiyoloji temel prensipleri, epidemiyolojik özellikler ve araştırma yöntemleri, toplum sağlığı hakkında önemli hastalıklarla ilgili sorunlar.