Bu dersin sonunda öğrenciler değişken akımlı devreler, devreleri fazör tabanında inceleme, üç fazlı devreler gibi ileri devre analizi araçlarında bilgi sahibi olacaklardır.