Bu ders: patoloji ile ilgili temel kavramlar, patolojide doku tespiti (fiksasyon, doku takibi, kesit hazırlaması), boyama yöntemleri (dekalsifikasyon, özel boyama yöntemleri), mikroskop türleri ve kullanım alanları ile patolojide arşivleme işlemlerini kapsar. Ayrıca organ ve sistemlerde hastalık oluşumuna neden olan yapısal değişiklikler ve fonksiyonel bozukluklar ile bunların nedenleri ve oluşum mekanizmalarını öğretmek.