Bu derste proje yönetiminin ana çerçevesini oluşturan disiplinlerin neler olduğu ve proje sürecinde farklı dispilinlerin nerde ve nasıl görev aldıkları irdelenmektedir. Ayrıca öğrenciler bu derste bir sonraki dönemde gerçekleştirecekleri proje için gruplarını oluşturacaklar ve kendilerine önerilen projelerden seçip fizibilite raporunu ders dönemimin sonunda sunup sınıfta sözlü sunuş gerçekleştireceklerdir.