Bu ders Betonarme yapı taşıyı sitemlerini tasarımları için gereken kriterler ve hesap yöntemlerinin öğrenilmesini içermektedir. Döşeme tasarımı, Asmolem döşeme tasarımı, Kolon tasarımı ve temel tasarım hesap yöntemlerini öğrenilmesi ve betonarme taşıcı sistem (karkas) projesi bu derste öğrenciler tarafından yapılacaktır.