Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet mesleğinin ülkemizde uygulandığı alanlarını tanımalarını sağlamaktır.