Bu derste betonarme elemanların yükler altında nasıl davrandığını öğretilecektir. Betonarme kirişlerin nasıl analiz edileceği ve gerekli tasarım ktiterleri ve hesaplama yöntemleri öğretilecektir. Bu ders içerisinde öğrenciler kendilerine verilecek olan projede kirişinin betonarme tasarım standartlarına göre tasarlayıp gereken hesaplama ve çizimlerinin proje olarak sunacaklardır.