Bu dersin amacı, öğrencilere farklı zemin koşullarının analizini ve farklı zeminlerde sığ temellerin kullanımını ve tasarımını öğretmek, yerinde zemin incelemesi yapabilme, saha ve laboratuvar çalışmaları sonuçlarını temel boyutlandırmada kullanabilme, zemin ve arazi özelliklerine göre temel çeşidine karar verebilme ve tasarlayabilme, yerinde numune alımı ve arazi araştırmaları, zemin taşıma kapasitesi hesapları, temel tasarımları, tekil, sürekli ve mütemadi temel tasarımları, istinat duvarı analizleri yapabilme becerisi kazandırmaktır.