Bu dersin amacı iletişim sistemlerdinde öğrencilerin temel anlayışını geliştirmektir. Bu ders içerisinde sinyal modülasyon teknikleri üzerinde durulacaktır. Haberleşmede hem analog teknikler hem de dijital teknikler dikkate alınacaktır.