Bu ders içeriğinde;
-insanın bebeklikten-yetişkinliğe kadar olan evresindeki, biyolojik, psikolojik ve sosyal değişim ve gelişimleri
-insanın geçirdiği dönemleri kapsayan (psikolojik ve sosyal) kuram ve bilgi birikimleri.
-insanın gelişim dönemlerinde çevresiyle etkileşimi ve sonuçları yer almaktadır.