Sosyal hizmette görüşme, görüşme türleri, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi, görüşmenin aşamaları, görüşme teknikleri, çocuklarla görüşme, birey, aile ve grup görüşmeleri, görüşmede kayıt tutma ve rapor yazmanın temel özellikleri incelenecektir