Hukukun Temel Kavramları dersinin amacı; öğrencilere hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplumsal yaşamda Hukukun yerini ve önemini öğretmektir.

Hukukun Temel Kavramlarını Tanıtmak Ve Toplumsal Yaşamda Hukukun Yerini Ve Önemini Tespit Etmek, Hukukun Uygulanması, Hukuk Veya Kanun Boşlukları, Hâkime Tanınan Yetkiler, Dürüstlük Kuralının Uygulanması Ve Etkileri Ve İşlevleri, Hukukun Uygulanmasındaki Yöntemler, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukukta Yorum Sistemleri İncelenerek, Hukuk Alanında En Temel Bilgiler Verilmektedir.