Bu dersin sonunda öğrenciler kapalı devre doğrusal kontrol sistemlerini zaman ve Laplace düzlemlerinde analiz etme, ve tasarlama yetisine kavuşacak.