Görevli olduğum dersin adıma açılması için gereğini arz/rica ederim. Saygılarımla.