Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet dersinin adıma açılmasını rica/arz ederim.