Temel kavramlar,öğrenci kişilik hizmetleri,psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri,rehberliğin ilkeleri,gelişimi,psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri,servisler,teknikler,örgüt ve personel,alandaki yeni gelişmeler,eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri ve önemi,sınıf rehber öğretmenleri, görev ve sorumlulukları.