Dünyanın önemli dillerinden biri olan ve son yıllarda Türkiye ile ticari, siyasi ve kültürel alış-verişlerde komşu bir ülke dili olarak aranan Rusçanın adı geçen alanlarla ilgili öğrencilere tanıtımı ve öğretimi.