1. Eğitim ve yaratıcı drama yöntemi arasında bağlantıyı kavrayabilme   
2. drama dersini tasarımlayabilme ve uygulama becerisini azanabilme 
3. okul öncesinde ve ilköğretimde derslerde yaratıcı dramayı bir yöntem olarak kullanabilme
4. yaratıcı drama ile ilgili yöntemleri kavrayabilme