Temel devre kavram ve prensiplerini ögrenciye ayrıntılı bir biçimde vermek. Temel prensip ve kavramların, gerçek dünyadaki uygulamalarla birlikte anlasılırlıgını saglamak. Elektronik devrelerin  günlük hayat üzerindeki rolü pratik örneklerle göstermek.