ULTİ bölümü

İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını anlatmak, ders içeriğine yönelik uygulamalar yapmaktır.


Finansal Yönetim dersi, finansal yönetime girişi ve temel finansal teorilerin incelenmesini içermektedir. Öğrencilerin finans dünyasının işleyişi hakkında fikir sahibi olmalarını , temel prensiplerini öğrenmelerini ve finansal kurumlarda uygulanabilmesi için yol göstermeyi amaçlar.

Bu dersin amacı girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ile ilgili temel bilgileri öğrencilere sunmaktır.

Bu dersin amacı öğrencilere Yönetimde Temel Kavramları öğretmektir. Ders kapsamında öğrenciler aşağıda belirtiler konularda bilgi sahibi olacak ve bu kavramların pratikte nasıl uygulanabileceğini öğreneceklerdir:

Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Kademeleri

Klasik Organizasyon teorisi- Bilimsel Yönetim

Klasik Organizasyon teorisi- Yönetim Süreci

Klasik Organizasyon teorisi- Bürokrasi

Neo Klasik Yaklaşım- Hawthorne Çalışmaları

Neo Klasik Yaklaşım- Harwood Araştırmaları

Modern Yönetim Yaklaşımları- Sistem Yaklaşımı

Modern Yönetim Yaklaşımları- Durumsallık Kuramı

Modern Yönetim Yaklaşımları- X ve Y Teorisi