Lisansüstü öğrencilerinin sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırma desenlerine uygun analiz teknikleri bilgisayar programlarında kullanmalarını sağlamak.