Bu ders; Bankacı Kurumunun Değerlendirilmesi,Bankacılık Teorisi ,Bankacılık Politikası,Kredi Politikası,Bankacılıkta Risk Yönetimi,Basel I,Basel II,Basel III,Banka Denetimi,Banka Yönetimi,Merkez Bankacılığı,Ticari Bankacılık,Yatırım Bankacılığı,Uluslararası Bankacılık; konularını içermektedir.

Lisansüstü öğrencilerinin sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırma desenlerine uygun analiz teknikleri bilgisayar programlarında kullanmalarını sağlamak.