This course introduce the basic psychology principles which are related with crime and criminals. Topics include psychological pricinciples that explain crime, the relationship between psychological illness and crime, psychological process related law and regulations, victims and law enforcement authorities. A special emphasize will be on the psychological principles related process of prosecution stage.

Bu dersin amacı öğrencilere büro kavramını, büro çesitlerini, büroların islev ve fonksiyonlarını, büro çalısanları ve yöneticisi kavramlarını öğretmektir. Bu derste öğrenciler büroların yönetim fonksiyonları ve büroların örgütlenmesi ile ilgili de bilgi sahibi olacaklardır.

Günümüzde küreselleşme ve teknoljide yaşanan gelişmler birçok yeni kavram ve iletişim anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla halkla ilişkiler ve mesleki iletişimin önemi ve gerekliliği  daha da artmaktadır. Çünkü iletişim insan ilişkileri ve etkinliklerinin temelinde yatan en önemli olgudur.  Bu nedenle halkla ilişkiler ve mesleki iletişim kavramları ders kapsamında doğru ve etkili iletişime ulaşmanın önemli kavramları olarak ele alınacaktır.