Ceza Hukuku Özel Bölüm dersinde, suçların tasnifi ve suçların tasnif ölçütleri, değişen koşullarda değişen suç tipleri ile kişilere karşı işlenen suçlardan, hayata, vücut dokunulmazlığına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, korunan hukuki değer, fail, mağdur, maddi unsur, manevi unsur, hukuka uygunluk sebepleri, suça etki eden sebepler, içtima, iştirak ve teşebbüs başlıkları altında ele alınmaktadır.