Bu dersin amacı ekonominin temel kavramları, hane halkı tercihleri, üretim ve tüketim konularının ekonomiye etkisi ve ekonomik sistemlerin rekabet piyasasına etkilerini kapsamaktadır.