Öğrenciler bu derste spss programı kullanarak veri analizi nasıl yapılır öğrencektir.