Bu dersin amacı ileri düzeyde SPSS kullanılarak veri analizi yapmaktır. Bu ders PSİ207'nin devamıdır. Uygulamalı bir derstir aynı zamanda.