Derste psikolojide kullanılan temel araştırma stratejileri tartışılmakta, deneysel yöntem üzerinde özellikle durulmaktadır. Araştırma desenleri, bunların avantaj ve dezavantajları, yarı-deneysel desenler ve bunların uygulamaları tartışılır. Rapor yazmaya ilişkin temel konular açıklanır.