Bu ders,  biçimlerin ve mekanların düzenlenmesi, görsel özelliklerinin algılanması ve ifadesi, birbirine bağlılık ve ilişkiler; mekan tanımlayıcı ögeler ve eşik kavramı;  bina ve şehir ölçeğinde yatay ve düşey dolaşım aksları ile merdiven ve rampa tasarımı; mekan tasarımda  soyut ve gerçek kavramlarının tanıtılması,  iklim ve topoğrafya gibi mekan tasarımını etkileyecek dış etmenler, kentsel ve peyzaj tasarımı etkileri; çevre analizine giriş ve temel işlevsel yaklaşımları içermektedir. Ayrıca bu ders, klasik ve karmaşık geometriler (Öklid / Post Öklid geometrileri), antropometri, ergonomi,  yatay, dikey ya da köşegensel düzlemdeki insan hareketleri, işlevsel ve mekansal eşikler, mekansal düzenlemeler ve dönüştürmeler, iç ve dış mekan ilişkileri gibi mekan tasarımının temelleri yoluyla insan faktörünün çeşitli tip ve ölçeklerdeki mekanlarla etkileşimini kurmayı amaçlamaktadır.