Türk halk şiirine giriş. Orta Asya kökenli Türk halk kültürünün epikten liriğe geçiş süreçleri. Ortak şiirin ilk örnekleri. Anadolu'da oluşan ortak halk şiirinin tür ve icra özellikleri..Şiir ve toplum, şiirin toplum ve kültür üzerindeki önemi. Mani, koşma, türkü, güzellme, ağıt vd üzerinde yüzyıllara göre seçilmiş örnekler üzerinden incelemeler yapmak.