Âşık Edebiyatı'nın oluşum, kaynak, çeşitlenme ve icra konuları üzerinde araştırmalar. Gelenek ve uygulamalar. Bu ekolün Türk şiiri üzerindeki etkileri. 15 yüzyıldan itibaren monografik zamandizimsel çalışmalar yapılması. Halk şiiri ürünleri üzerinde yeni/çağdaş yöntemlerle analizler yapılması.