Türk Halk edebiyatında anlatı/tahkiye (narration) türünün epik edebiyat döneminden Anadolu'ya kadar gelen süreci içindeki oluşum, değişim ve gelişimlerin incelenmesi. Tek tip merkezli destanlar arasında olan Battalname, Hamzaname, Saltukname, Danişmendname ile gazavatnameler, velayetnamelr üzerinde metin merkezli araştırmalar.