Bu ders temelde, tarih öncesi dönemden erken Bizans dönemine kadar Akdeniz ve Yakın Doğu'daki uygarlıkların mimarlık ve iç mimarlık konularını içine alan kronolojik bir inceleme sunmaktadır. Ders kapsamında farklı etkenler and aktörler üzerinden düşünülerek oluşturan tartışma, mimarlık kültürü ve mimarlık üretimini etkileyen geniş bir perkspektifi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.