Ders; ofis, hastane, yurt, karma kullanımlı vb. çok katlı yapıların kentsel ve çevresel bağlamını dikkate alarak; bina ve çevrelerini tasarlama ve/veya mekansal örüntü oluşturmayı kapsar. Proje kapsamında verilen topoğrafyanın / arazinin (sanal veya gerçek) ve mimari çevrenin özelliklerini araştırarak gerekli düzenlemeleri yapılandırma, ve çok katlı binalardaki ileri teknoloji, dikey sirkülasyon, ulaşılabilirlik, iklim, bina fiziği, kentsel kimlik ve silüet gibi unsurları dikkate alarak uygun yapım tekniklerini ve malzemelerini araştırma dersin kapsamındadır. Ayrıca, farklı uygulamalar üzerinde araştırma yaparak farklı tasarım dillerini kavrama ve tasarıma ilişkin kelime dağarcığını geliştirme; fikirleri ve kavramları geliştirme aracı olarak eskiz ve bilgisayar destekli ürünler ortaya çıkarabilme, ileri sunum tekniklerini ve malzemelerini keşfetme de ders kapsamındadır. Öğrencilerin bireysel stillerini oluşturmak amacıyla kendi zihinsel ve el becerilerinin tanımlanması beklenmektedir.