Dersin amacı öğrencilerin görsel ve grafiksel iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Bu da farklı ölçeklerde taslak hazırlama tekniklerini, mimari plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesini içerir. Bu derste edinilen bilgiler öğrencilere 1/500 vaziyet planı ve kesit çizimleri, 1/200 ve 1/100 ölçeğinde şematik tasarım çizimleri ve 1/50 ve 1/20 ölçeğinde uygulama çizimlerine ilaveten kapı, pencere ve merdiven detayı çizimleri yapabilmede yardımcı olur. Karmaşık formların maketlerinin yapılması da dersin gerekliliklerindendir. Bu ders ile hedeflenenler; üç boyutlu objeler için görünüş oluşturma becerisi, mimari projeleri grafiksel olarak analatabilme yetisi, farklı ölçekleri ve çizim tekniklerini anlama becerisi, farklı çizim malzemeleri (kalem, mürekkep, rapido) ile farklı çizim teknikleri geliştirme becerisi ve mimari sunumlar için farklı sunum teknikleri geliştime becerisini mimarlık öğrencilerine aktarmaktır.