Derste psikolojinin deneysel bir bilim olma süreci ele alınır, deneysel yöntemin yaklaşımları, ilke ve teknikleri psikolojik örnekler üzerinden açıklanır. Psikoloji deneylerinde oluşabilecek hata kaynakları ve bunları kontrol etmede kullanılan teknikler üzerinde durulur.