Bu dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı ve kullanıcılara aktarabilme ve onların değerlendirmelerini, duygu ve tepkilerini yorumlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. Bu derste gözlemler ve düşüncelere dayanan bilginin görsel iletişim yöntemleri içinde yer alan serbest el çizim, görsel not tutma, görsel düşünme, yazı teknikleri, çizim, değer-doku-renk uygulaması, kesme-birleştirme, kuru ve sulu boya ve gölgeleme yöntemlerinden yararlanılır.