Bu derste öğretilmesi amaçlanan, geometri yöntemlerinden eğik projeksiyonlarla, izometri, perspektif, öğrenci mesleki beceri, tasarım fikirleri ve kavramları hakkında grafik sunum uygulaması üzerinden bilgi vermektir.