Bu derste amaçlanan çeşitli sosyal bilimlerdeki öğrencilere iktisat bilimini tanıtmaktır. Mikro iktisat eğitimi sonrasında öğrenciler hane halkı, piyasalar, mal ve hizmet üretimi, pazar işleyişi, ekonomi biliminin önemi gibi konularda teknik ve teorik bilgilere ulaşacaklardır.