u ders kapsamında, öğrencilere farklı ölçeklerde taslak hazırlama ve teknik çizim standartlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, farklı mimari projeler üzerinde çalışacak olan mimarlık öğrencileri,  plan, kesit, görünüş ve detaylarının çizilmesi ve ölçülendirilmesi konusunda çalışacaklardır. Vaziyet planı çizimleri (1/1000-1/500, vb)- 1/200 ve 1/100 ölçeğinde tasarım fikirlerini şematik olarak ifade edebilme - 1/100 ve 1/50 ölçeğinde kat planları- kesit- görüş, 1/20-1/10-1/5 ölçeklerinde detay çizimleri bu dersin çalışmaları arasındadır. Öğrencinin çizdiği projeyi kavraması ve anlamlandırması doğrultusunda, çalışılan projelerin maketlerinin yapılması da bu dersin kapsamı içerisindedir. İç Mimarlık öğrencileri haftalık sınıf çalışmaları ve ev ödevleri ile farklı projeler üzerinde çalışma fırsatı bulacak, ders süresince konu ile ilgili ders anlatımları düzenli olarak yapılacaktır.