Bu ders duyu, algı, öğrenme ve hafıza, linguistik işlevler, mantık kurma ve soyut işlemler ve üst düzey işlevler gibi mental süreçleri ele almaktadır.Bu dersin amaçları arasında bu mental süreçleri nasıl yerine getirdiğimizi kısaca anlatmaktadır. Yani algısal bilginin zihnimize nasıl girdiğini, dışarıdan gelen duyusal bilgileri dikkat süreçlerimizi kullanarak nasıl ayırt ettiğimizi de anlatmaktadır.