Mimari Proje II, tanımlanmış bir tasarım probleminin, insan davranışları ve bağlam düşünülerek, verilen program doğrultusunda çözümlerinin üretilmesini hedefler. Bu doğrultuda, mimarlık öğrencileri karma kullanımlı konut projeleri, anaokul, küçük dükkanlar gibi küçük ölçekli projeler geliştirecektir. Öğrencinin önerdiği bina çözümlerinin, sunduğu bağlamla ilişki kurması beklenmektedir. Arazi verileri, yaya ve araç trafiği, topografya ve mimari yapılı çevreyi analiz ederek, bu doğrultuda bir mimari proje öenrisi geliştirilmesi beklenmektedir. Öğrencinin entellektüel bilgisinin arttırmak, mimari tartışmalar üzerinden yazılı, görsel ve sözel olarak anlatım gücünü geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır. Ayrıca tasarlanan projenin mekansal kalite ve binanın kütlesel ilişkisi 3 boyutlu çizim ve maketlerle desteklenecektir. Geliştirilen projenin görsel olarak ifadesi doğrultusunda, grafiksel anlatım dilinin  ve kişisel sunum tekniklerinin geliştirilmesi doğrultusunda öğrenci cesaretlendirilecektir.