Derste beyin ve sinir sisteminin davranış ve zihin ile olan ilişkileri temel loblar, yapılar, lifler, bağlantılar gibi nöroanatomi kapsamında derinlemesine incelenir. Nöropsikolojinin tarihsel artalanı ve gelişimi süresince ilgili olan felsefi sistemler ele alınır. Öğrenciler davranışsal ve bilişsel işlevlerin fizyolojik temellerini yorumlanmasında temel kavram ve lisansüstü düzeyde teorik yaklaşımları inceleme becerilerini kazanır. Nöropsikolojik yöntem ve beyin görüntüleme teknikleri gibi özel teknikleri üzerinden durulur ve nöropsikolojik testler tanıtılır. Hastalık, bozukluk ve beyin lezyonlarının zihinsel ve davranışsal süreçler üzerindeki etkileri, klinik nöropsikoloji, beyin yapıları ve nöropsikolojik testler bağlamında incelenir.