Bu dersin amacı, stres ve yönetimi hakkında "zihin-beden ikiliği" çerçevesinden bilgiler vermektir. Stresin çok yönlü doğası, yani, düşünsel, fizyolojik, duygusal ve davranışsal boyutu dersin ana kapsamını oluşturmaktadır. Bu amaçla derste, hem tarihsel hem de çağdaş stres kuramları, stresin fizyolojisi, stres-sağlık ilişkisi, başa çıkmaya ilişkin yaklaşımlar gibi konular ele alınacaktır.